Usługi dla pracowników i pracodawców

Cennik

Konsultacja prawna

160 PLN

Konsultacja zarówno dla pracodawcy jak i cudzoziemca

Procedura oświadczeń o powierzeniu pracy

190 PLN/os.

Procedura oświadczeń o powierzeniu pracy, plus opłaty urzędowe (w przypadku 2-5 os. – 170 zł, 6-10 os. – 150 zł)

Powiadomienia o podjęciu pracy na mocy ustawy o pomocy ob. Ukrainy

120 PLN/os

Procedura zezwoleń na pobyt stały

1000 PLN/os.

Przeprowadzenie przez procedurę oraz uzyskanie zezwolenia na pobyt stały

Procedura zezwoleń na pracę sezonową

230 PLN/os.

Procedura zezwoleń na pracę sezonową, plus opłaty urzędowe (w przypadku 2-5 os. – 200 zł, 6-10 os. – 180 zł)

Procedura zezwoleń na pobyt czasowy i pracę

1000 PLN/os

Przeprowadzenie przez procedurę oraz uzyskanie zezwoleń na pobyt czasowy i pracę

Procedura zezwoleń na pobyt rezydenta długoterminowego UE

1000 PLN/os.

Przeprowadzenie przez procedurę oraz uzyskanie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE

KARTA POLAKA – kompleksowa pomoc w uzyskaniu Karty Polaka – 500 zł/os

Procedura zezwoleń na pracę

330 PLN/os.

Procedura zezwoleń na pracę plus opłaty urzędowe (w przypadku 2-5 os. – 300 zł, 6-10 os.- 280 zł)

Walidacja dokumentów

300 PLN

Sprawdzenie kompletu dokumentów do złożenia w urzędzie

Pomoc przy zastrzeżeniach do protokołu

wycena indywidualna

Pomoc przy odpowiedzi na zastrzeżenia co do treści protokołu kontroli organów kontrolnych (odwołania od treści protokołu kontroli)

                                                            Współpraca/konsultacje/kompleksowa usługa związana z zatrudnieniem/reprezentowanie przed Urzędami 2000 PLN

Szkolenie w Twojej firmie

   900 PLN

Szkolenie w Twojej firmie, przeprowadzone w wyznaczonym, odpowiadającym terminie.

Wszystkie ceny NETTO. Proszę pamiętać o doliczeniu 23% VAT.