Oferowane usługi

 • oświadczenia o powierzeniu pracy  
 • zezwolenia na pracę typ A, B, C, D, E, S,
 • zezwolenia na pracę sezonową
 • szkolenie w Twojej firmie

 • omówienie warunków prawnych
 • przygotowanie niezbędnych dokumentów
 • zezwolenia na pobyt czasowy i pracę
 • zezwolenie na pracę
 • zezwolenie na pracę sezonową
 • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE
 • pomoc przy zastrzeżeniach do protokołu
 • walidacja dokumentów