Zmiany w prawieJakie zmiany w ustawie o cudzoziemcach od 2022 r.?

Jakie zmiany w ustawie o cudzoziemcach od 2022 r.?

Np min. wynagrodzenie za pracę!!!

Zgodnie z art 114 ust 1 pkt 5 ustawy o cudzoziemcach wynagrodzenie miesięczne cudzoziemca nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę niezależnie od wymiaru czasu pracy i rodzaju stosunku prawnego stanowiącego podstawę wykonywania pracy przez cudzoziemca, a zatem również w przypadku gdy cudzoziemiec będzie wykonywał pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy