Bez kategoriiStampila w paszporcie

Stampila w paszporcie

Cudzoziemiec ubiegający się o kartę pobytu w przypadku złożenia kompletu dokumentów uzyskuje stampilę w dokumencie podróży. Potwierdza ona fakt złożenia wniosku z dokładna datą!!!!!