Zezwolenie na pracęJak legalnie zatrudnić cudzoziemca w firmie?
zatrudnienie cudzoziemca w firmie

Jak legalnie zatrudnić cudzoziemca w firmie?

Zatrudnienie cudzoziemca w firmie w Polsce wymaga przestrzegania regulacji prawnych i dokumentów w celu zapewnienia bezpiecznej i legalnej pracy. W niniejszym artykule przedstawimy przegląd najważniejszych informacji.

Zatrudnianie cudzoziemca – ważne regulacje prawne

Zatrudnianie osób z Unii Europejskiej, a także z Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii jest stosunkowo proste i wiąże się ze zmniejszoną liczbą formalności.

Nieco bardziej wymagające jest zatrudnianie osób spoza tych obszarów. W takim przypadku przedsiębiorca, który chce zatrudnić taką osobę musi uzyskać  odpowiednie zezwolenie na pracę albo zadbać o to, by cudzoziemiec posiadał zezwolenie jednolite na pobyt czasowy i pracę.

Konieczne dokumenty obejmują również ważny paszport lub dowód osobisty, dowód zezwolenia na pobyt lub wizę, dowód ubezpieczenia medycznego oraz dowód wszelkich wymaganych kwalifikacji lub certyfikatów.

Ponadto pracodawcy muszą dostarczyć swoim zagranicznym pracownikom umowę o pracę, która jest zgodna z polskim prawem pracy.

Dodatkowe obowiązki pracodawców wobec cudzoziemców

Pracodawcy zatrudniający cudzoziemców w Polsce podlegają dodatkowym obowiązkom wynikającym z polskiego prawa. Obejmują one zapewnienie szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla swoich zagranicznych pracowników, a także informowanie ich o prawach i obowiązkach wynikających z polskiego prawa pracy. 

Pracodawcy muszą również:

  • prowadzić ewidencję godzin pracy i wynagrodzeń,
  • dostarczać im regularne odcinki wypłaty, na których wyszczególnione są ich zarobki oraz potrącenia z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne,
  • zarejestrować pracownika w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) oraz opłacać wszystkie podatki i składki,
  • zapewnić pracownikom bezpieczne środowisko pracy.