Zezwolenie na pracęJak uzyskać zezwolenie jednolite na pobyt czasowy i pracę?
mężczyzna stempluje dokument

Jak uzyskać zezwolenie jednolite na pobyt czasowy i pracę?

Cudzoziemiec, który przyjeżdża do Polski do pracy, powinien zalegalizować swój pobyt. Legalne podjęcie zatrudnienia oznacza konieczność uzyskania stosownego zezwolenia. Najczęściej mowa o tzw. jednolitym zezwoleniu na pobyt czasowy i pracę. Jakie warunki trzeba spełnić, by móc je uzyskać i jak to zrobić? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w naszym dzisiejszym wpisie.

Kto może uzyskać jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę?

Jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę przysługuje cudzoziemcom, którzy przyjeżdżają do Polski w celu podjęcia pracy na dłużej niż trzy miesiące. Ponadto takie osoby muszą spełniać konkretne warunki, w tym m.in. powinny:

  • mieć ubezpieczenie zdrowotne lub potwierdzenie, że ubezpieczyciel pokryje ewentualne koszty leczenia,
  • mieszkać w Polsce,
  • wykazać stabilne źródło dochodu i udowodnić, że wynagrodzenie nie jest niższe zarówno od wynagrodzenia innych osób na takich samych stanowiskach, jak i płacy minimalnej.

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę – jakie kroki podjąć, by je zdobyć?

Uzyskanie jednolitego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę wiąże się z koniecznością złożenia stosownego wniosku w Urzędzie Wojewódzkim właściwym dla miejsca pobytu cudzoziemca. Należy to zrobić najpóźniej w ostatni dzień legalnego pobytu. Do wniosku trzeba dołączyć m.in. komplet załączników od pracodawcy, kserokopię dokumentu tożsamości oraz 4 fotografie. Niezbędne jest też uiszczenie opłaty skarbowej oraz złożenie odcisku linii papilarnych. Czas oczekiwania na decyzję wynosi zwykle trzy miesiące.

Cały proces ubiegania się o zezwolenie może się cudzoziemcom wydawać skomplikowany. Z tego powodu warto skorzystać ze wsparcia eksperta w dziedzinie prawa cudzoziemców. Jako jeden z nich jestem w stanie dopełnić wszelkich formalności w imieniu zleceniodawcy.