Zezwolenie na pracęRejestracja pobytu

Rejestracja pobytu

Ob. Ukrainy przybywający na terytorium RP z terenów objętych wojną w ich kraju, masowo ruszyli do Urzędów Gmin, celem rejestracji pobytu i nadania nr PESEL.