Zezwolenie na pracęKarta pobytu vs. zezwolenie na pracę. Porównanie
karta stałego pobytu i paszport

Karta pobytu vs. zezwolenie na pracę. Porównanie

Karta pobytu i zezwolenie na pracę to dwa kluczowe dokumenty, które muszą posiadać osoby spoza Unii Europejskiej, pragnące legalnie mieszkać i pracować w Polsce.

Karta pobytu – co to jest i jak ją zdobyć?

Karta pobytu to dokument potwierdzający prawo do pobytu na terytorium Polski przez określony czas. Osoby spoza UE mogą ubiegać się o kartę pobytu tymczasowego lub stałego. Aby uzyskać kartę pobytu, należy złożyć wniosek w urzędzie wojewódzkim właściwym dla miejsca zamieszkania. Wniosek powinien zawierać m.in. dane osobowe wnioskodawcy, cel pobytu oraz informacje o środkach utrzymania. Procedura może trwać kilka miesięcy, a decyzję o wydaniu karty podejmuje wojewoda. Karta pobytu uprawnia do legalnego przebywania na terenie Polski, ale nie zezwala automatycznie na podjęcie pracy.

Zezwolenie na pracę – co to jest i jak je zdobyć?

Zezwolenie na pracę to dokument, który pozwala obywatelom państw spoza UE legalnie pracować w Polsce. Aby je uzyskać, pracodawca musi wystąpić z wnioskiem do starosty właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy. Wniosek powinien zawierać informacje o pracodawcy, stanowisku, na które ma być zatrudniona osoba, wynagrodzeniu oraz okresie zatrudnienia. Starosta ma 30 dni na wydanie decyzji. Zezwolenie na pracę jest ważne przez określony czas i może być przedłużane. Warto zaznaczyć, że samo zezwolenie na pracę nie uprawnia do pobytu na terytorium Polski – konieczne jest posiadanie również karty pobytu.

Różnice między kartą pobytu a zezwoleniem na pracę

Karta pobytu i zezwolenie na pracę to dwa odrębne dokumenty, które mają różne funkcje i są wydawane przez różne instytucje. Karta pobytu dotyczy prawa do legalnego pobytu w Polsce, natomiast zezwolenie na pracę umożliwia podjęcie legalnej pracy. W przypadku karty pobytu wnioskodawcą jest osoba ubiegająca się o prawo do pobytu, a w przypadku zezwolenia na pracę – pracodawca. Procedury uzyskania obu dokumentów różnią się od siebie, a posiadanie jednego z nich nie uprawnia automatycznie do korzystania z drugiego. Dlatego osoby spoza UE pragnące mieszkać i pracować w Polsce muszą zadbać o uzyskanie zarówno karty pobytu, jak i zezwolenia na pracę.