Zezwolenie na pracęZezwolenie na pobyt czasowy i pracę

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę udziela się, gdy celem pobytu cudzoziemca na teytorium RP jest wykonywanie pracy.

Warunki jakie trzeba spełnić:

– posiadać ubezpieczenie zdrowotne

– brak możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy

–  wynagrodzenie nie niższe niż wynagrodzenie pracowników wykonujących pracę w tym samym wymiarze czasu pracy, porównywalnego rodzaju, na porównywalnym stanowisku

– wynagrodzenie za pracę nie niższe niż minimalne.